Edukacja przedszkolna w Egipcie jest przeznaczona dla dzieci w wieku 4-5 lat. W tym czasie, od początku września do przełomu maja i czerwca, kilkulatkowie zapoznawani są z alfabetem oraz liczbami w zakresie do dwudziestu. Poszerzane jest ich słownictwo, znajomość jednego języka obcego, często również wiedza na temat religii (islamu bądź chrześcijaństwa), a także rozwijana wyobraźnia, kreatywność oraz zdolności społeczne.

Poziom kształcenia jest bardzo uzależniony od instytucji, do której dziecko uczęszcza. KG1 oraz KG2, jak nazywane są w Egipcie klasy edukacji przedszkolnej, w szkole publicznej różnią się bardzo od odpowiedników w placówkach prywatnych. Zajęcia prowadzone w przedszkolach prywatnych są bardziej interesujące i rozwijające wyobraźnię oraz kreatywność kilkulatków. Część placówek oferuje zajęcia z pływania, gotowania, ogrodnictwa. Organizowane są specjalne wydarzenia, typu International Food Day, czy wycieczki.

Zależnie od poziomu instytucji dzieci albo bawią się całe dnie, albo uczą, albo zrównoważony jest czas dzielony między zdobywanie wiedzy a rozrywkę.  Można się nawet spotkać z zadawaniem przedszkolakom pracy domowej. Ewidentnie widać różnicę między dzieckiem, które ukończyło KG2 w szkole prywatnej i potrawi bez większego probelmu porozumieć się  w języku angielskim z obcokrajowcem, a dzieckiem po edukacji przedszkolnej w szkole publicznej, które potrafi co najwyżej odpowiedzieć na pytanie o własne imię czy nazwać kilkanaście przedmiotów.

Niestety koszty związane z posłaniem pociechy do prywatnej placówki są dość wysokie. Ceny za miejsce w dobrym przedszkolu zaczynają się od 1000 egipskich funtów za miesiąc. Często wymagane jest by opłata poniesiona została z góry za okres pół  bądź całego roku. Do tej ceny dochodzą koszty podręczników, mundurków, a dla zainteresowanych również przejazdu. Szkoły o wyrobionej reputacji wymagają często uiszczenia opłaty wpisowej do końca maja. Zdarza się, że zainteresowanie wybranymi placówkami jest tak duże, że tworzone są listy rezerwowych i na pół roku przed rozpoczęciem nauki nie ma już wolnych miejsc. 

Część przedszkoli wymaga rozmowy kwalifikacyjnej bądź zdania egzaminu,  obejmującego sprawdzenie znajomości alfabetu w języku angielskim czy podstawy obsługi komputera. Prawdą jest bowiem, że jeżeli rodzina może sobie na to pozwolić finansowo, dzieci wysyłane są do przedszkoli już od drugiego roku życia, a czasem nawet wcześniej. Dwulatki są już powoli uczone pisania, czytania oraz liczenia, a także jednego języka obcego. Stąd też duża część dzieci ubiegających się o przyjęcie do prywatnego KG1 posiada już dość dużą wiedzę w tym zakresie.

Według statystyk Ministerstwa Edukacji w roku szkolnych 2009/2010  w Egipcie było 8 212 szkół wyposażonych w 24 237 klas, w których prowadzona była edukacja przedszkolna dla 727 835 dzieci. Dziewczynki stanowiły 47% ogólnej liczby przyjętych dzieci. Do państwowych przedszkoli przyjęto 529 696 dzieci, zaś do prywatnych 198 139. Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej brutto w latach 2008-2012 w Egipcie wyniósł 26.7% dla chłopców oraz 25.4 % dla dziewczyn. W 2006 roku dzieci w wieku przedszkolnym było 3316. 

W 2005 roku na jednego nauczyciela przypadało średnio 24 uczniów.  Edukację przedszkolną  w szkołach państwowych w roku 2009/2010 prowadziło 13 879 nauczycieli, z których tylko 119 było mężczyznami. W edukacji przedszkolnej w większości pedagogami są absolwenci szkół średnich. Podobnie jak w szkołach często wystarczającą pozycją w CV jest bycie obcokrajowcem i znajmość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, by móc ubiegać się o miejsce w kadrze nauczycielskiej.

Edukacja w Egipcie jest silnie zróżnicowana również zależnie od położenia geograficznego. Przedszkola w Górnym Egipcie reprezentują dużo niższy poziom niż placówki na północy kraju czy w dużych miastach. Jest ich też relatywnie mniej. Problemem rozwoju dzieci  w wieku przedszkolnym w Egipcie zajmuje się m.in UNICEF. Organizacja wspiera Egipskie Ministerstwo Edukacji zakładając dodatkowe placówki oraz poszerzając wiedzę grona pedagogicznego na temat właściwego prowadzenia zajęć. 

Wsparcie edukacji przedszkolnej jest dobrą inwestycją dla Egiptu. Stworzenie nowych placówek, edukowanie kadry, ułatwienie dostępu do szkół dzieciom z terenów mniej zurbanizowanych niewątpliwie miałoby dobry wpływ na równość, efektywność oraz osiągnięcia w systemie edukacji, o czym pisze C. Kraft w “Is early childhood care and education a good investment for Egypt? Estimates of Educational Impacts, Costs, and Benefits”. Dzieci są przyszłością narodu. Ogromne więc znaczenie ma ich edukacja i wychowanie od najmłodszych latach, zwłaszcza w krajach jak Egipt, gdzie sytuacja polityczna i ekonomiczna wciąż nie są stabilne, a równość płci i otwartość umysłu wśród społeczeństwa często pozostawia wiele do życzenia. Wartości, które zostaną wpojone tym kilkuletnim dzieciom, oraz wiedza, którą zdobędą, zaważą na tym, jaki poziom będzie reprezentowała Arabska Republika Egiptu w kolejnych dziecięcioleciach.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Edukacja i Dialog” wrzesień 2014/październik

Bibliografia:

  1. World Data on Education. 7th edition 2010/2011. http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education/seventh-edition-2010-11.html
  2. http://www.unicef.org/egypt/education.html
  3. http://www.unicef.org/infobycountry/egypt_statistics.html#117
  4. UNICEF, Division of Policy and Practice, Statistics and Monitoring Section, www.childinfo.org, May 2008

Polka w Egipcie

Od sierpnia 2011 mieszkam w Egipcie, który wciąż potrafi mnie zaskoczyć, o czym chętnie piszę. Współpracuję z biurem podróży oferującym wycieczki fakulatatywne z Hurghady i Marsa Alam - El Sahel Travel. Jestem mamą dwóch półegipskich synów, byłą żoną Egipcjanina.

Dodaj komentarz