• Post category:Islam
  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:3 mins read

Muzułmaninem nazywamy wyznawcę islamu, osobę poddaną woli Bożej. Rozważania na temat pierwszego muzułmanina uzależnione są od poglądów przeprowadzacego refleksje i przede wszystkim jego opinii na temat daty stworzenia islamu.

Przeciętny Kowalski zapewne wyniósł ze szkoły, że islam powstał w VII w. n.e. , kiedy to Mahomet – prorok tej religii- doznał objawienia. Wielu historyków religii głosi pogląd, że islam jest wytworem herezji judeo-chrześcijańskich głoszonych już po śmierci Chrystusa, którzy to akceptowali Jezusa jako Mesjasza, ale jednocześnie odrzucali jego boskość.

Jednak z perspektywy muzułmanina islam istniał od momentu stworzenia człowieka. Pierwszym poddanym woli Bożej, a co za tym idzie pierwszym muzułmaninem, był bowiem Adam. Następnie zaś wyznawcą islamu był każdy, kto wierzył w nauki wszystkich proroków. Dla osoby żyjącej w czasach Mojżesza muzułmaninem był ten, kto wierzył w nauki wszystkich proroków od Adama do Mojżesza, dla narodzonego w II w. n.e od Adama do Jezusa itd.
Dlatego też tylko pozornie odpowiedź na pytanie o pierwszego muzułmanina jest oczywista: Mahomet. Jest to jednak punkt widzenia wyznawców innych niż islam religii. W Koranie Allah mówi jasno, że pierwszym prorokiem był Adam. Kolejnymi zaś Idris, Noe, Saleh, Hud, Lot, Abraham, Ismail, Izaak, Job, Ezekiel, Jakub , Józef, Jonasz, Szoaib, Mojżesz, Aaron, Eljasz, Elisza, Dawid, Salomon, Zakariasz, Jan, Jezus. Mahomet był pieczęcią proroków. Ostatnim z zesłanych przez Allah.
Kontrowersje budzą fragmenty Koranu, gdzie zarówno Mahomet, jak i inni prorocy, mówią o sobie, że są pierwszymi muzułmaninami. Należy to jednak rozumieć jako „pierwszy we współczesnych mu czasach”. Jak wiadomo Adam był pierwszym człowiekiem. Potem Noah zesłany został do ludu Żydowskiego, a Mahomet do arabskich plemion pogańskich, które współistniały z żydami i chrześcijanami.
Warto też w tym miejscu zgłębić kwestię trzech świętych ksiąg. Poza Koranem za święte uznana jest przez Allah Tora i Ewangelia. Dlaczego więc współcześni muzułmanie nie odwołują się do tych ksiąg tak jak do Koranu? Bowiem ich treść poddana była wpływowi czasu. To już nie jest ani ta sama Tora, zesłana Mojżeszowi ani ta sama Ewangelia, którą głosił Jezus. Jedynie Koran pozostał w swej niezmienionej postaci – jako odbicie Księgi-Matki, która znajduje się w raju.

Tekst powstał w oparciu o polskie tłumaczenie Koranu, Who was the first muslim Sama Shamouna i Jochena Katz, Prawdziwe oblicze islamu (Le vrai visage de l’islam) M. Alcadera tłum. przez M. Ostrowskiego oraz Dzieje Kultury Arabskiej M. Dziekana

Polka w Egipcie

Od sierpnia 2011 mieszkam w Egipcie, który wciąż potrafi mnie zaskoczyć, o czym chętnie piszę. Współpracuję z biurem podróży oferującym wycieczki fakulatatywne z Hurghady i Marsa Alam - El Sahel Travel. Jestem mamą dwóch półegipskich synów, byłą żoną Egipcjanina.

Dodaj komentarz